Danh nhÂn Lịch sử

Video

HÌNH ẢNH DANH NHÂN

Hải Thượng Lãn Ông

Bà Triệu

Võ Nguyên Giáp

Ngô Quyền

Đinh Bộ Lĩnh

Các Website tham khảo

Giáo viên thực hiện: Trịnh Thị Kim Hoa