Bài giảng e-learning Giải tích lớp 12

Bài giảng e-learning Giải tích lớp 12
Bìa giảng điện tử được đánh giá chất lượng cao trong cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng do Bộ GD&ĐT tổ chức
Mời các bạn tham khảo nội dung bài giảng tại đây::
http://e-learning.hanoiedu.vn/e-learning/bai3/index.htm

Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo